Vad påverkar räntan?

När du tar ett bostadslån eller någon annan typ av lån så får du betala en procentuell ränta. Denna ränta kan du antingen binda upp, vilket innebär att den inte ändrar sig förrän bindningstiden är över, eller så kan du låta den vara ”rörlig”. Den rörliga bindningstiden ligger oftast på tre månader. Det innebär att räntan förändras fyra gånger om året. Du kan binda upp din ränta på upp till 10 år.

Det finns både för och nackdelar med att binda upp sin ränta över flera år. Fördelen är att du inte behöver tänka på att räntan kan höjas snabbt, vilket innebär att du klarar dig från otrevliga överraskningar när det är dags att amortera. Nackdelen är att den fasta räntan generellt är högre än den bundna räntan. Du kan läsa mer om fördelar och nackdelar med räntor på lånlågränta.se

Rörlig ränta kan vara fördelaktigt för den som vill ha lägst ränta

Om du väljer rörlig ränta kan din ränta förändras var tredje månad, både genom att sänkas och genom att höjas. Det är banken som styr även denna del av räntan men bara till viss del. När banken lånar ut pengar så tar de i sin tur också ett lån från Riksbanken. Detta lån styrs av reporäntan. Reporäntan är ett verktyg som används för att bland annat styra inflation. När det går bra för landet brukar reporäntan sättas lite högre. Detta innebär att bolåneräntan också blir högre. Om Riksbanken däremot vill stimulera ekonomin kan de sänka reporäntan, vilket gör att bankerna har möjlighet att också sänka sina räntor. Detta gör att hushållen har mer pengar över att använda.
När du tar ett bostadslån och vill ha lägst ränta är det bra att ha koll på det politiska klimatet i landet. Om reporäntan är låg innebär det att bostadslånen är ”billiga” just nu. Om reporäntan däremot höjs innebär det att bolånen också kommer att få hög ränta.